Sprinklerinstallaties

Een sprinklerinstallatie is een vast opgestelde brandblusinstallatie om een beginnende brand te detecteren, signaleren en beheersen
dan wel te blussen. De installatie maakt gebruik van sprinklers aan het dak of plafond die bij een bepaalde werktemperatuur geactiveerd
kunnen worden en water sproeien. Doordat de sprinklers al bij een beginnende brand in werking treden wordt de brand meestal goed
onder controle gehouden en in veel gevallen ook geblust voordat de brandweer arriveert. Omdat de meeste sprinklerinstallatie lokaal
werken wordt de hoeveelheid waterschade zeer beperkt.

Droge en Natte installaties

Voor sprinklerinstallaties in een vorstvrije omgeving staat het bluswater in de leidingen direct onder druk ( nat systeem ).
Hierdoor wordt een brand snel gedetecteerd en onder controle gehouden, waardoor de schade zeer beperkt is.
Risico’s met vorstgevaar ( of temperaturen boven 95 graden Celsius ) worden voorzien van een sprinklerinstallatie van het type droog systeem.
Hier worden de leidingen niet gevuld met water, maar met lucht. Na een drukval in het met lucht gevulde leidingsysteem wordt
een zogenaamde ‘alarmklep’ geopend, zodat het water de leidingen zal instromen en bij de geactiveerde sprinklers zal uitstromen.

Pre-action installaties

Op kwetsbare plaatsen is een pre-action systeem op zijn plaats. Ter voorkoming van waterschade, wordt de installatie slechts ten gevolge
van het in werking treden van de automatische brandmeldinstallaties geactiveerd en water in de sprinklersecties toegelaten.

Deluge installaties

Voor ( industriële ) processen en opslag met een groot gevaar voor brandoverslag is het deluge systeem toepasbaar.
Bij activering gaan alle op de leidingen aangesloten sprinklers open.
Bavel Brandbeveiliging is gespecialiseerd in de aanleg van deze systemen. Op de pagina ‘projecten’ vindt u diverse projecten,
waarbij deze systemen zijn toegepast.