Ontruimingsinstallaties

Een ontruimingsalarminstallatie is opgebouwd uit een brandmeldinstallatie met een niet automatische bewaking gecombineerd met een ontruimingsalarminstallatie type B bestaande uit optische en akoestische signaalgevers welke handmatig en/of automatisch worden geactiveerd bij een brand of calamiteit.

De signaalgevers worden zodanig door het gehele pand gemonteerd dat er een geluidsniveau wordt bereikt van minimaal 65 dB en/of 6 dB boven het omgevingsgeluid.