Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie is een alarmsysteem gericht op het detecteren van brand en vervolgens zorgt voor een passende actie.
De installatie bestaat uit een combinatie van verschillende onderdelen zoals bijvoorbeeld: automatische melders ( meer bekend onder de
naam rookmelders ), handbrandmelders en slowwhoops en/of flitslampen.

Een automatische brandmeldinstallatie wordt vaak toegepast in combinatie met een ontruimingsinstallatie. De brandmeldinstallatie zorg voor het deel detectie ( het ontdekken en melden ) van een brand en de ontruimingsinstallatie zorgt ervoor dat de aanwezige mensen geëvacueerd worden door middel van optische signalen en geluidssignalen. De ontruimingsinstallatie kan natuurlijk ook gebruikt worden om het pand te ontruimen bij een ander noodgeval dan brand.

Een gebouw wordt volgens het bouwbesluit/gebruiksbesluit ingedeeld in een bepaalde gebruiksfunctie welke samen met de grote van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie, de hoogte van de hoogste vloer van de gebruiksfunctie en het aantal bouwlagen bepaald wat voor type brandmeldinstallatie er vereist is in het gebouw. Afhankelijk van dit type zal een installatie voorzien moeten worden van een doormelding richting brandweer. Als dit het geval is zal de installatie altijd gecertificeerd moeten worden. Hieronder zullen we de verschillende type installatie kort omschrijven. De keuze van het type installatie en de toe te passen componenten ( melders ) is uitermate belangrijk voor de bedrijfszekerheid van de gehele installatie.

Ons team kan door hun ervaring dan ook een goede projectering verzorgen waardoor het aantal ongewenste en onechte meldingen tot een minimum wordt beperkt. De meeste ongewensten of onechte meldingen worden in de praktijk dan ook veroorzaakt door de mens doordat zij in een moment van onoplettendheid activiteiten uitvoeren waarbij rook en/of stoom vrijkomt, in de nabijheid van een melder waardoor deze geactiveerd wordt.

Niet automatisch bewaking

Een brandmeldinstallatie met niet automatische bewaking bestaat hoofdzakelijk uit een brandmeldcentrale met daarop aangesloten verschillende handbrandmelders, die worden gemonteerd bij de bij de brandslanghapspels indien aanwezig of op maximaal 30 meter loopafstand. Dit type installatie wordt ook vaak een ontruimingsinstallatie genoemd.

Object bewaking

Een brandmeldinstallatie met object bewaking passen we toe als we binnen een bedrijf of pand een waardevol object / machine willen beveiligen tegen brand. We plaatsen dan een melder boven dit object.

Ruimte bewaking

Een brandmeldinstallatie met ruimte bewaking passen we toe als er in een bedrijf of pand sprake is van een ruimte waarin gevoelige en / of waardevolle apparatuur aanwezig is zoals bijvoorbeeld een server ruimte of archief. Ruimte bewaking wordt ook wel toegepast in ruimtes waarin een verhoogd brandrisico aanwezig is zoals bijvoorbeeld een keuken of een spuitcabine.

Gedeeltelijke bewaking

Bij een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking worden de verkeersruimtes en de ruimtes met een verhoogd risico voorzien van bewaking. Onder verkeersruimtes verstaan we de ruimtes waar mensen doorheen moeten als zij onderweg zijn naar een uitgang.

Volledige bewaking

Bij een brandmeldinstallatie met volledige bewaking worden alle ruimtes groter dan 2 m2 en uitgezonderd van natte ruimtes ( zoals toilet, douche etc. ) voorzien van automatische melders. Dit geldt voor iedere ruimte die toegankelijk is voor personen.